Sposoby płatności

Sposoby płatności

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Blue Media S.A. – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej https://platnosci.bm.pl/.
  2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Blue Media S.A.
  3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
    1. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul.Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

 

Sposoby płatności - Blue Media