Polityka prywatności

Polityka Prywatności RAWSAW COLDPRESS

Polityka prywatności reguluje aspekty związane z: gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji klientów RAWSAW COLD PRESS

  1. Dane osobowe:
    1. W czasie dokonywania zamówień zestawów RAWSAW COLD PRESS użytkownik zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Dane, o których podanie może zostać poproszony użytkownik to w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
    2. Dane osobowe użytkowników uzyskane w wyniku dokonywania zamówień przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkowników oraz wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
    3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest, jako oddzielna baza danych, zapewniająca właściwą ochronę.
    4. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy Miód-malina Aleksandra Hryniewicz (Właściciela marki RAWSAW COLD PRESS)